Volební preference

Volební preference

Volební preference je v českém překladu přednost, kterou udělujeme dané možnosti před ostatními. Obzvláště ve volební a politické terminologii se tento původně latinský pojem velmi ujal  prae-feró. Angličtina má pro volební preference velmi podobný výraz election preferences a němčina Wahlpräferenzen.

Obecně také znamená dávat přednost nebo stavět do popředí. Výzkum volebních preferencí tedy zjišťuje procentuální zisky preferencí pro dané politické strany nebo politické kandidáty.

Volební preference jako předvolební fenomén

Volebními preferencemi se  v České republice zabývá mnoho specializovaných agentur (Median nebo Stem). Tyto agentury zveřejňují volební preference například na základě dotazníkového šetření určitého vzorku populace. Tento vzorek populace je velmi pečlivě sestavován a obsahuje většinou skupinu vyšší než 1000 respondentů.

Volební preference jsou velice pečlivě sledovány médii i samotnými politiky. Preference volebních výsledků však nejsou nikterak přesné, jak jsme mohli vidět při tuzemských nebo například prezidentských volbách v USA. V České republice jsou nejvíce sledovány volební preference při volbách do Poslanecké sněmovny a druhé nejvíce sledované jsou volební preference před prezidentskými volbami.

Volební potenciál jako rozšíření volebních preferencí

Volební potenciál je jakýmsi rozšířením výzkumů volebních preferencí. Ukazuje kolik má daná politická strana, kandidát na prezidenta nebo senátor šanci oslovit voličů. Vysoký volební potenciál je dobrým znamením pro předvolební kampaň, naopak nízký volební potenciál moc prostoru pro volební kampaň nedává.

Volební potenciál zjednodušeně ukazuje kolik voličů zvažuje volbu daného kandidáta. Méně kontroverzní kandidáti mají většinou nízký volební potenciál oproti novým nebo středovým kandidátů.