Buzek – ČR se úrovní mezd posouvá mezi rozvojové země

0
2111
Boleslav Buzek

Proč nám za vlády Babiše a Sobotky klesla hodinová mzda ve srovnání s Německem ze 32% na 29%? A proč jsme byli přeřazeni zpět do rozvojových zemí? Jednou ze základních odpovědí je nesvoboda drobného podnikání v Česku. Svoboda podnikání, kterou nyní ztrácíme, je všude ve světě nejlepší cestou k prosperitě a největší zbraní proti chudobě.

V současnosti se v Česku po řádění estébáckého despoty děje pro naši budoucnost děsivá věc. Podnikatelé jsou vládou dehonestováni, zavádí se plošné represe a poctivá většina je kriminalizována (včetně lékařů, architektů,…). Naopak zahraniční montovny s mizivou přidanou hodnotou jsou opěvovány a dotovány. Ku prospěchu zahraničních montoven přispěly i drahé intervence ČNB na oslabování koruny. Z Česka se vyváží levná kvalitní práce.

Podíl terciálního sektoru (služby) na HDP vyspělých zemí je kolem 70 %. V Česku je to asi 60 % a nic se neděje pro zlepšení stavu. Naopak. Stát neustále podnikatelské prostředí komplikuje, čímž zabraňuje vytváření hodnot, které by jinak mohly vznikat bez problémů.

V průběhu let se svoboda podnikání ukázala jako neuvěřitelně silný ukazatel prosperity jednotlivých zemí nebo dokonce prognóza toho, jak prosperujícími se země stanou.

Nezávislý kanadský Fraser Institute zjistil, že ekonomicky svobodnější země mají vyšší úrovně příjmů, rychlejší hospodářský růst a snáze snižují chudobu. Například v roce 2015 měly země v první čtvrtině žebříčku Fraserovy ekonomické svobody průměrně upravený HDP na obyvatele nad 40 000 dolarů, oproti asi 5 000 dolarům u zemí v dolní čtvrtině. Při řádění Babiše se Česko propadlo ze 36. místa na 42. a pozice se stále zhoršuje. Z kategorie vyspělých zemí jsme byli zařazeni zpět mezi státy rozvojové. Jaké tedy máme vyhlídky prosperity dle stále se zhoršujícího ukazatele ekonomické svobody?

Radostné Česko

České byrokratické peklo ubírá firmám nejen zdroje na inovace, ale i na růst mezd. Zatím co ve vyspělých zemích stačí k zahájení podnikání vypsat formulář A4 a jeden dolar, v Česku potřebujete komplikovaný EET nesmysl a téměř ve 100 % případů účetní sílu na komplikovanou legislativu. Kde jsou devadesátá léta, kdy si živnostník dělal účetnictví sám? Navíc z peněz daňových poplatníků se nabírají noví úředníci a budují se celá nová patra oddělení pro EET.

Bohatství každé země vzniká zespoda. Až 80 % HDP vyspělé ekonomiky tvoří malé a střední firmy. Současné represe jsou namířené proti těm nejmenším. Kvůli několika nepoctivým drobným podnikatelům se po vzoru Chorvatska vytvořil moloch, kanón na mouchy EET. Vedle toho však stát přichází o miliardy na daních nadnárodních koncernů. Proti těm se však neodváží.

Čemu EET pomůže? I kdyby někdo zatajil nějaké tržby, tyto peníze se prakticky ihned vrací v dané zemi do oběhu, kde se i zdaní. Na rozdíl od odlivu peněz z Česka, kterých je kolem 500 mld. Kč, tedy přes 10 % HDP, což je nejvíce v Evropě.

EET nepomůže ničemu; naopak řadě věcí škodí. Je to sprostý zákon, který vyřazuje z konkurenčního soupeření starší živnostníky, podnikatele s nižší počítačovou gramotností a ty s menší přidanou hodnotou. Řada z nich nemůže plně započíst náklady spojené s EET do cen výrobků nebo služeb, a tak jsou oproti větší konkurenci diskriminováni. EET není nic jiného než asociální skrytý opak progresivních daní. Menší je více potrestán než větší. Stále se Finanční správě nenahlásilo přes 100 tisíc živnostníků. Tvůrců bohatství a poskytovatelů služeb občanům.

Svoboda podnikání zakotvuje osobní volbu, dobrovolnou výměnu a ochranu soukromého majetku. Jedná se o rozvoj od zdola nahoru jednotlivci, nikoliv shora dolů vládami. Takto to nikdy a nikde nefungovalo. V Česku je už dokonce Babišem zpochybněn i soukromý majetek. Živnostník za své jednání vždy ručí celým svým majetkem. Nyní má o něj strach větší než kdy před tím. Sankce při pochybení u EET je 500 tis. Kč! Platí to třeba i pro malého prodejce zmrzliny. V mnoha případech se jedná o celoživotní úspory živnostníka. Finanční správa jde ještě dál. Zajišťovacími příkazy zlikvidovala řadu firem. Z toho 37 % zcela nevinných bez jediného pochybení!

Babišovo vzorové Chorvatsko zůstává i v roce 2017 mezi 10 nejmizernějšími ekonomikami světa (konkrétně deváté nejhorší). Snížila se tam sice nezaměstnanost, ale vůbec se nezvýšila zaměstnanost. Co to znamená? Nezaměstnanost se snížila pouze opticky a to z důvodu velké emigrace mladých Chorvatů. V roce 2016 mělo sice Chorvatsko po dlouhé době růst HDP necelá tři procenta. To byl ale jen důsledek rostoucí ekonomiky EU. Chorvatská vláda neprovedla žádné strukturální reformy a kvůli refinancování vysokého státního dluhu se pro rok 2017 a 2018 čeká opět propad HDP. Pět let po zavedení „revolučního“ EET je stínová ekonomika Chorvatska na stejné úrovni 28 % HDP (dvojnásobek Česka).

Chce-li se Česko zařadit mezi vyspělé státy, je nutné odhodit závist, nenávist a vytvořit co nejčistší vzduch pro podnikání. Nyní je to v Česku stejné, jako byste dali Zátopkovi na záda batoh s pískem. Tedy břemeno nesvobody a byrokracie. Vyhrál by závod? Nikoliv. Česko je Zátopek s pískem a např. Holandsko je sportovec bez batohu. Budou-li mít dobré podmínky podnikatelé, prospěch z hojnosti bude mít celá společnost včetně státních zaměstnanců a důchodců.

Chce-li stát pomoct firmám a živnostníkům, nesmí být drábem, ale partnerem a ochráncem. Jedině tak bude Česko prosperovat a dožene západ.

– Boleslav Buzek předseda strany Radostné Česko

Předchozí článekŽádost o voličský průkaz 2017-2018
Další článekNepolitické volební spoty

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here