Mandáty.cz | Volební model a průzkumy

Mandáty.cz jsou projektem, který se snaží agregovat aktuální volební průzkumy preferencí politických stran v Poslanecké sněmovně. Jak již z názvu vyplývá, tak hlavní přidanou hodnotou tohoto projektu je přepočítávání výsledků z volebních průzkumů na jednotlivé mandáty.

Plot 5Volební model Mandáty.cz

V České republice jsou hlasy na mandáty přepočítávány na úrovni krajů, což velmi komplikuje simulování onoho přepočítávání z volebních průzkumů, které se konají zpravidla na celostátní úrovni na vzorku cca 1100 respondentů.

Přepočítávání hlasů v České republice probíhá za pomoci D’Hondtova metody, která ze své podstaty zvýhodňuje větší strany, respektive politické strany s vyšší volebním ziskem.

Agregovaný model průzkumů preferencí od 4 společností

Zisk mandátů se u volebních modelů Mandáty.cz skládá z volebních a předvolební průzkumů preferencí od společností CVVM, Median, Kantar CZ a STEM. Záměrně je vynecháván průzkum od společnosti Sanep, jelikož má pochybný sběr a vyhodnocování dat.

Mandáty.cz také ukazují možné vládní koalice, počty křesel a jejich procentuální šance na vznik.

Přepočet hlasů na mandáty

Mandáty.cz vycházejí ze zahraničních příkladů obdobných webů, které shromažďují data z různých relevantních výzkumných společností, průměrují je a následně vytvářejí vlastní volební modely. Dále je také tvořen přepočet z hlasů na mandáty, což se v mnoha zemích odlišné, jelikož jsou používány různé volební dělitele.

Některé zvýhodňují politické strany s vyšším výsledkem, tak jak to dělá v České republice používaný d’Hondtův dělitel. Například dělitel Sainte-Lague dříve používaný v České republice k přepočtu hlasů na mandáty v komunálních volbách zase zvýhodňuje malé a střední strany.

Graf ukazující preference stran je interaktivní, což značně usnadňuje přehlednost a orientaci v datech. Lze si vypínat různé strany a komparovat tak například pouze to, co nás opravdu zajímá.