Jak mohou výsledky komunálních voleb ovlivnit podnikatelské prostředí?

0
1212
Komunální volby podnikání
Komunální volby podnikání

I přesto, že do komunálních voleb zbývají ještě necelé dva roky, není od věci začít sledovat aktivitu jednotlivých zastupitelů a uvažovat nad tím, koho volit. Můžete totiž podpořit zastupitele, kteří jsou nyní aktivní v pomoci podnikatelům, nebo dát šanci novým tvářím usilujícím o změnu. Pojďte se s námi podívat na to, jak komunální volby probíhají a na co se zaměřit před tím, než dáte některému z kandidátů svůj hlas.

Komunální volby v roce 2022

V roce 2022 se budou po čtyřech letech konat volby do obecního zastupitelstva. Co se týče přesného termínu, není ještě pevně stanovený. V roce 2018 však volby připadly na pátek a sobotu 5. a 6. října a předpokládá se, že příští komunální volby budou probíhat v podobném termínu. Do obecních zastupitelstev může být zvolen každý státní občan České republiky, který má alespoň 18 let a je v dané obci přihlášený k trvalému pobytu. V případě komunálních voleb není možné volit na voličský průkaz mimo místo trvalého pobytu jako je tomu u parlamentních voleb.

Jaký je systém komunálních voleb?

Systém komunálních voleb je u nás poměrně složitý. Připravte se na to, že místo kroužků budou hrát roli křížky. Rozhodnout se můžete mezi tím, jestli zvolíte a zakřížkujete celou volební stranu nebo dáte hlas jednotlivým vybraným kandidátům. Aby to nebylo tak jednoduché, obě možnosti můžete také kombinovat. Volič má k dispozici tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva, pokud ale označí kandidátů více, jeho hlasování je neplatné.

Je také dobré vědět, že pokud přidělíte hlas zvolené volební straně a zároveň zakřížkujete některé z kandidátů této strany, pro vybrané kandidáty se už hlasy nepočítají. Máte ale možnost zakřížkovat jednu volební stranu a podpořit křížkem kandidáty z jiných stran. V daném případě se odečítá počet hlasů udělených jiným kandidátům než zvolené straně od konce kandidátky. Zní to možná složitě, proto uvádíme příklad, který tuto situaci objasní. Pokud má například strana, které jste dali křížek, 20 kandidátů a vy zakřížkujete dalších 5 kandidátů z jiných stran, získá váš hlas jen prvních 15 kandidátů ze strany, kterou jste zakřížkovali.

Jak se přidělují mandáty?

V první řadě se sčítají hlasy, které dostala strana spolu s těmi, které dostali jednotliví kandidáti. Posléze se vyřadí strany, které nezískaly alespoň 5 % hlasů. K rozdělení mandátů mezi strany, jež překonaly minimální hranici, se využívá poměrný volební systém známý jako D’Hondtův dělitel.

V tuto chvíli jsou tedy mandáty rozděleny mezi jednotlivé strany, je však nutné ještě určit, který z kandidátů daných stran získá mandát v zastupitelstvu. Zde hrají roli preferenční hlasy. Jak se počítají? Celkový počet hlasů, které získala daná strana, se vydělí počtem jejich kandidátů. V případě, že má některý z kandidátů minimálně o 10 % hlasů více než je takto stanovený průměr hlasů strany, přeskočí v kandidátní listině ostatní a dostane se na první místo. Může také nastat situace, že je ve straně více kandidátů s takovýmto ziskem hlasů, v tom případě rozhodují počty hlasů. Pokud jsou počty totožné, rozhoduje původní pořadí na kandidátce strany.  

Proč jít k volbám do obecního zastupitelstva?

Zvolení zastupitelé mohou mít zásadní vliv na kvalitu života ve vaší obci. Zastupitelstvo rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti obce, tedy o záležitostech, jež jsou v zájmu obce a jejich občanů. Zvolené zastupitelstvo tedy rozhoduje například o stavu silnic, dostupnosti veřejné dopravy, výstavbě hřišť nebo bazénů a v neposlední řadě o podpoře místních podnikatelů.

podnikání a volby
Zejména pro malé a střední podnikatele jsou komunální volby klíčové.

Podpora podnikatelů ze strany obcí

O tom, že mohou mít některé obce velký vliv na podnikání, svědčí například výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, které hodnotí podnikatelský potenciál všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice. Výzkum dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, a sice na podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Součástí výzkumu jsou také dotazníky mezi podnikateli, které zjišťují, jak jsou podnikatelé spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech a jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům.

Obce pomáhají podnikatelům i v době pandemie koronaviru. Podle údajů z letošního května na jejich podporu vyčlenily stovky milionů korun. Například v Ostravě si mohli malí podnikatelé zažádat o dar až ve výši 20 tisíc korun a od začátku května mohly o příspěvek až 100 000 Kč zažádat i středně velké společnosti. Většina krajských měst se rozhodla podporu podnikatelů vyřešit odpuštěním nejrůznějších poplatků. K odpuštění nájmů, nevybírání poplatků za předzahrádky nebo ubytování přistoupili například v Plzni, Českých Budějovicích, Liberci, Olomouci, Pardubicích nebo Zlíně. Praha na podporu cestovního ruchu a kultury zase vyčlenila 250 milionů korun.

Sledujte aktivity zastupitelů

Pokud chcete vědět, jak zastupitelé podporují podnikání ve vaší obci, můžete sledovat informace na webových stránkách daných obcí nebo se také účastnit zasedání zastupitelstev, která jsou veřejná. Zastupitelstvu můžete také podat podnět, ať už písemně, ústně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Mnohá zastupitelstva i jednotliví zastupitelé mají mnohdy také facebookové stránky.

Přeje vaše obec rozvoji podnikání a uvažujete nad tím, že také začnete podnikat? Projděte si Desatero podnikání, které vám umožní utřídit své myšlenky a vydat se na cestu úspěchu.

Předchozí článekBabiš v krizi | Volební preference 🗳️ Kantar CZ, říjen 2020
Další článekAktuální volební preference listopad 2020 | České volby

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here