Volby ONLINE aneb jak se volí po internetu

0
1413
elektronické hlasování a online volby v ČR

Když se začal rychle šířit v 90. letech internet, tak jsme ještě na volby online po internetu ani nepomysleli. Teprve jsme si totiž zvykali na samotnou instituci voleb. Že jsme konečně zodpovědní (alespoň částečně) za osud země, které jsme součástí.

Nyní jsme si již na instituci voleb zvykli, avšak zase některé z nás přešel zápal volit. Účast 80 % je jen bláhovým snem a tak těch nejdůležitějších voleb se účastní zhruba 60 % oprávněných voličů.

Zajímavost: Prezidentské volby mají vyšší účast i přes jejich faktickou nižší důležitost.

Právě volby online po internetu by měly přinést vyšší účast občanů a tak i vyšší legitimitu voleb. Alespoň to říkají hlasy některých odborníků.

Proč nevolíme online, když bychom mohli?

Idea elektronických, automatizovaných online voleb, kdy nebude muset být občan fyzicky přítomen u volebních uren je stará téměř jako samotný internet.

V 90. letech se objevovali názory a idee, jak internet pozitivně promění vztah politika a občana. Jak bude vztah přímější a politik s občanem bude hovořit téměř stejně přímo jako v antickém Řecku.

Tyto idee směřovaly spíše k samotné politické komunikaci, která se s příchodem a rozšířením internetu opravdu značně proměnila. Kdo by si pomyslel, že místo úryvků rozhovorů s prezidentem USA bude citován účet na Twitteru.Bohužel s internetem nestoupla jen možnost informovat, ale také vznikla nová zbraň propagandy a dezinformace. Politická komunikace se na internetu rozvinula do neuvěřitelných rozměrů (od nečtených volebních programů po účty na sociálních sítích), avšak samotná instituce voleb zůstala daleko za touto oblastí.

I když mnohé země k hlasování po internetu již přistoupili. Nejznámější případ je poměrně maličké Estonsko, které v této oblasti došlo nejdále a realizovalo evolby s „největším úspěchem“.

Velká Británie, Nizozemsko i Francie si online volby po internetu již také vyzkoušeli, ale odstoupili od nich a vrátili se k tradičním praktikám.

Ve Francii měly elektronické volby porodní potíže, když se nenávratně ztratily výsledky nahrané volební komisí.

Co znamená elektronické hlasování: V českém kontextu se jedná především o hlasování skrze vzdálené zařízení napojené na internet. Není potřeba fyzické účasti voliče, ale pouze jeho ověření. Veřejnost často zaměňuje online volby s elektronickými (myšleno elektronickým sčítáním).

Problémy online hlasování ze vzdáleného přístroje

Rizik je hned několik a tak si pojďme představit ty nejzásadnější.

Kybernetická bezpečnost – hackerské útoky se množí a bezpečnost elektronického hlasování není zdaleka stoprocentní. I u voleb v Estonsku byly zaznamenány útoky připisované adresám v Rusku.

Ztráta dat – zdálo se to málo pravděpodobné, avšak stalo se to ve Francii. Toto je riziko, které je možné jistě odladit.

Fyzická nepřítomnost – voliči nejsou fyzicky přítomni ve volební místnosti. To sebou nese řadu úskalí. Prvním je samotná identifikace voliče a dále možné ovlivňování voliče třetí osobou. Co více, může se stát, že za voliče bude volit úplně jiná osoba skrze jeho údaje.


Výhody elektronického hlasování a sčítání

Úspora je jednou z hlavních pragmatických výhod. Při zavedení prezidentské volby to bylo často dohadováno. Jedny prezidentské volby vyjdou stát na více než půl miliardy korun. Nějaké náklady by samozřejmě zůstaly i nadále, ale bylo by zde značné zredukování.

Výhoda menšího vynaloženého nákladu na volbu pro občana. S nižším nákladem se předpokládala i vyšší účast samotných občanů a tím i zvýšení legitimity.

Studie zkoumající zvýšení účasti při možnosti online hlasování ve Švýcarsku nezaznamenala vliv na volební účast.

Rozdíl mezi online volbami a elektronickým hlasováním

Mnoho lidí si stále tyto pojmy plete. Online hlasování probíhá z vašeho domova respektive z místa s příslušným elektronickým zařízením.

Například primárky v Arizoně se konaly přes internet pomocí emailu již v roce 2000. Každý registrovaný člen Demokratů mohl díky svému číslu jednoduše hlasovat přes internet.

Elektronické hlasování může jen sčítat hlasy elektronicky a vy můžete vybírat kandidáty na elektronických zařízeních (ovšem na jasně určených místech). Jen se tedy nahrazuje papír elektronickým výběrem. V tomto ohledu je elektronické hlasování mnohem rozšířenější než hlasování online – velice oblíbené v Severní i Jižní Americe.


Estonsko jako Mekka elektronických a online voleb

Estonsko je malou zemí u Baltského moře, která byla obnovena po pádu SSSR. Estonsko má pouhých 1.3 miliónu obyvatel a je až na 144 místě v hustotě obyvatel na km čtvereční.

Nízká hustota obyvatel nahrává online hlasování, jelikož by někteří voliči museli cestovat daleko k volebním urnám nebo by musela být neúnosná hustota volebních místností.

Ekonomicky se Estonsko po transformaci zaměřilo převážně na služby. Ovšem také se soustředí na telekomunikační a informační technologie.

Estonsko zavedlo možnost online hlasování z domova již v roce 2005. Dokladem pro hlasování je estonská obdoba občanky ID. Občan Estonska je touto kartou identifikován a autorizován. Díky této ID může občan nejen hlasovat, ale také využívat veškeré další vymoženosti online infrastruktury.

Procesně mohou hlasovat obyvatelé v Estonsku šestý až čtvrtý den před začátkem klasických voleb. Po vymezeném období již nemohou svůj hlas změnit po internetu, avšak mohou přijít k volbám a hlasovat klasicky. Když takto odhlasují, tak jejich internetový hlas propadá a platný je ten fyzický.Od roku 2005 každé další volby roste počet hlasujících po internetu. V roce 2005 pouze 1,9 % z odevzdaných hlasů byla vyplněna online. V roce 2007 se již účastnilo 3,4 % voličů přes internet.

V posledních třech volebních kláních se procento online voličů zastavilo na 1/3 odevzdaných hlasů přes internet.

I přes obrovské inovace v oblasti egovernmentu či ivotingu ční nad touto inovací jisté pochybnosti. Od OBSE až po mnohé experty na kyberbezpečnost je online hlasování a sčítání hlasů v Estonsku rizikové. Je zde hrozba, že volby v této maličké zemičce by byly napadeny z ruské strany a pomoci tak k vládě spřáteleným politickým subjektům.

Vyspělé Švýcarsko a volby online

Prvky přímé demokracie fungující ve Švýcarsku skrze internet jsou občasně vynášeny i v českém politickém prostředí. V kantonu Ženeva se od roku 2003 konalo již přes sto online hlasování přes internet.

Vkladem pro tento švýcarský model je centrální elektronický seznam voličů na místní úrovni. Kantony ve Švýcarsku mají navíc obrovskou volnost, co do testování nových modelů hlasoví a participace občanů.

Voličům jsou doručeny karty poštou a je jen na samotných voličích, jestli půjdou k volební urně, pošlou hlas poštou nebo budou hlasovat po internetu.

Identifikace probíhá přes příslušné webové stránky na kartě a identifikační číslo, které obsahuje. Hlasování po internetu nedokázalo výrazně zvýšit účast voličů, avšak jedno pozitivní navýšení přece jen proběhlo. Účast registrovaných voličů žijících mimo Švýcarsko se zvýšila o 20 %.

Jaká je budoucnost online hlasování a voleb u nás?

Složitá otázka bez odpovědi – jelikož je ČR pozadu i v mnohem triviálnějších záležitostech v oblasti egovernmentu, tak se nejspíše minimálně do roku 2030 nedočkáme ani pokusů o možné zavedení hlasování přes internet z pohodlí domova.

A co Evropská unie ohánějící se často slovy jako inovace a pokrok? Kdy budou zavedeny plošné online volby do Evropského parlamentu?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here