Rozhovor s Jiřím Pospíšilem před volbami do Evropského parlamentu

0
1081
Jiří Pospíšil EU
Jiří Pospíšil lídr voleb do EP

Jiří Pospíšil se postavil před eurovolbami do čela kandidátky STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09. Preference dvou hlavních parlamentních subjektů této koalice nejsou v nejlepší formě podle posledního průzkumu CVVM. Podaří se v ostré fázi kampaně Jiřímu Pospíšilovi přesvědčit voliče o proevropském směřování a získat tyto hlasy?

Proč by měli voliči v květnových volbách sáhnout právě po kandidátce
STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09?

Jsme jedinou volební stranou, která nijak nezpochybňuje naše zapojení do Evropské unie a NATO a u níž se volič nemusí obávat, že jeho proevropský hlas propadne nebo skončí v nějakých experimentech s „demontážními“ reformami EU. V Bruselu budeme hlasem všech, kteří jsou přesvědčeni, že patříme na Západ, a že je naše členství v EU přínosem, ať už se jedná o ekonomické výhody nebo jasné ukotvení v demokratickém světě.

Na čele kandidátky navíc máme osvědčené osobnosti, které lidé znají a které se nebudou muset díky zkušenostem z Bruselu v Evropském parlamentu jako nováčci rok dva rozkoukávat. Letošní evropské volby budou zlomové. Jejich výsledek nám ukáže nejen to, kam bude směřovat Unie jako celek, ale také se rozhodne, jakou roli bude hrát v Evropě naše republika. Proto teď není čas posílat do Evropského parlamentu nováčky.

V případném úspěchu populistických a antievropských stran a hnutí vidím obrovské riziko. Jsem proto velice rád, že se TOP 09 podařilo vytvořit silnou proevropskou kandidátku se Starosty a nezávislými, která se opírá o širokou podporu regionálních hnutí včetně Strany zelených nebo strany LES.


STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 mají v eurovolbách bezesporu jeden z nejnápaditějších a nejlepších předvolebních spotů, který se inspiroval jednou z nejpopulárnějších komedií v České republice. Všemu dodává vážnost a vtip hvězdné obsazení spotu.

Které tři věci by Jiří Pospíšil v následujícím volebním období jako europoslanec prosazoval a vyzdvihoval?

Celkovou prioritou pro mě bude boj proti pokusům o demontáž Evropské unie, jak ji chystají všemožní populisté. Zároveň s tím je ale nutné hájit české zájmy. Z jednotlivých priorit je pro mne důležitým tématem bezpečnost, a to zejména ochrana vnějších hranic a efektivní potírání terorismu. Za druhou klíčovou oblast považuji podporu podnikání a obchodu, což nám přinese pracovní místa a investice do naší ekonomiky.

Zde bych uvedl jako klíčové zejména odstranění všech zbývajících překážek ve vnitřním trhu, podporu malých a středních podniků či jednoznačnou podporu dohod o volném obchodu mezi EU a důležitými světovými ekonomikami. Jako třetí prioritu bych uvedl ochranu životního prostředí, která ale musí být rozumná a zahrnovat i ochranu zvířat. Nezapomenu ani na ochranu spotřebitele a boj za lidská práva, což byly mé hlavní priority v mém prvním funkčním období evropského poslance.

Co se europoslancům, tedy i Vám, za uplynulých 5 let povedlo a co nikoliv?

Úspěchů je celá řada. Jsem velice rád, že podle bruselského webu patřili čeští europoslanci v uplynulém funkčním období mezi ty nejvlivnější. V této analýze je samozřejmě zohledněna velikost země a celkový počet poslanců. Já sám jsem se stal třetím nejčastěji vystupujícím českým poslancem, a dokonce druhým českým poslancem v počtu podaných interpelací.

Já osobně jsem se hodně věnoval práci ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Tam mezi své největší úspěchy řadím změny ve zbraňové směrnici, u které se i díky mému tlaku, návrhům a úsilí podařilo zmírnit její dopady a přijmout záruky pro stávající držitele zbraní. Za velký úspěch považuji i to, že jsme v rámci výboru dokázali vyjednat, aby lidé nemuseli platit povinné ručení i za elektrokoloběžky, elektrokola nebo zahradní traktůrky.

Pozitivní dopady na běžný život lidí má i řada dalších věcí, třeba zrušení roamingu nebo vyvinutí tlaku na EU v kauze dovozu závadného polského masa do ČR, kde jsem interpeloval Evropskou komisi. Také jsem se stal spoluautorem téměř dvou stovek usnesení reagujících na porušování lidských práv v různých státech světa. Na tyto problémy je třeba neustále poukazovat.

Naopak zklamáním je pro mě výsledek boje proti dvojí kvalitě potravin. Byl jsem spoluautorem pozměňovacího návrhu, který tuto nekalou obchodní praktiku nekompromisně zakazoval. Bohužel nakonec byl přijat i díky postupu české vlády návrh, který přináší jen polovičaté řešení. Přijatá legislativa je příliš nejasná a panují oprávněné obavy, že potraviny s horším složením z českých regálů na jejím základě nezmizí. S takovým stavem se určitě nespokojím a budu proti dvojí kvalitě výrobků (nejen potravin) bojovat i nadále.Jaké tři problémy EU identifikujete jako nejpalčivější v současné době?

Nutné je vyřešit bezpečnostní situaci, která souvisí s migrační krizí a s terorismem. Je nutné pokračovat v posilování ochrany vnějších hranic EU a důsledné návratové politice. Současná migrační vlna sice nyní výrazně oslabuje, brzy ale může nabrat na obrátkách další, kterou mohou způsobit například klimatické změny a sucho.

Za důležité považuji ještě výraznější zlepšení spolupráce v oblasti bezpečnosti mezi členskými státy EU tak, abychom společně dokázali lépe čelit terorismu a bránit útokům na naše občany. Za další palčivé problémy současné EU považuji pokusy různých populistických a euroskeptických politických stran o její demontáž, jak se to projevilo v případě referenda o brexitu. S tím souvisí i třetí problém, za který považuji pokusy Ruska destabilizovat nejenom Unii, ale Západ jako celek, což potvrzují různé ruské zásahy do voleb a referend v západní Evropě.

Jste pro vyšší integraci členských států do EU? Jak se díváte na vizi EU jako federace? Euro nebo koruna?

Stejně jako nejsme pro demontáž Evropské unie, nejsme ani pro rychlé změny současné míry integrace. Podporujeme stávající stav integrace, kterou je ale nutné neustále zkvalitňovat. Dokončeme integraci ve stávajících oblastech a pak se teprve případně „vrhněme“ na další oblasti.

Zavedení eura podporujeme. Platí, že máme menší vývozní ekonomiku a kolem osmdesáti procent našeho obchodu směřujeme do eurozóny. Z tohoto pohledu by pro nás euro bylo výhodné. Je ale nutné říct, že o přijetí eura nerozhoduje Evropský parlament, ale česká vláda. Ta stávající zatím evropskou měnu přijímat neplánuje, takže si myslím, že v brzké době v Česku platit eurem nebudeme.

Podporujeme stávající stav integrace.

Jiří PospíšilJaká oblast je podle Vás v EU přeceňována a kde naopak peníze chybí?

Neřekl bych přímo přeceňovaná, ale s ohledem na napjatý evropský rozpočet by mohlo dojít k přehodnocení výdajů na společnou zemědělskou politiku a přenést v této oblasti více odpovědnosti na členské státy. Uvolněné prostředky by bylo možné přesměrovat na kohezní politiku, tedy na podporu méně rozvinutých regionů, kde je na příští programovací období 2021-27 navrženo nižší financování než v současném období.

Jaký má rozpočet kampaně koalice STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 ? Čím chcete oslovit voliče, aby si z 39 kandidujících subjektů vybrali právě ten Váš?

Důležitá je pro nás kontaktní kampaň a osobní setkání s voliči. Například na začátku května počítám s několika návštěvami západních Čech, kde se konají tradiční oslavy konce druhé světové války a osvobození americkými a belgickými vojáky. S dalšími kandidáty postupně navštívíme všechny kouty republiky.

V kampani pracujeme s rozpočtem 15 milionů korun. Zhruba jednu třetinu z této sumy věnujeme na outdoor, tedy například na billboardy. Ze zbylých dvou třetin poté financujeme sociální sítě nebo online reklamu. Důležitou roli v kampani hraje i kreativní práce a práce našich podporovatelů, kterým bych touto cestou chtěl poděkovat za pomoc.

Přečtěte si také rozhovory před volbami do Evropského parlamentu s Jaroslavem Baštou či Petrem Hannigem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here