Jak volit do Evropského parlamentu, abyste nešli k volbám zbytečně

0
1830
Jak volit do Evropského parlamentu
Jak volit do Evropského parlamentu

Pokud nechcete svojí cestu vážit do volební místnosti zbytečně, a váháte, jak volit do Evropského parlamentu, je dobré si alespoň zběžně projít základní fakta o volebním procesu souvisejícím s eurovolbami. Nakonec, ať už se budete řídit jakýmkoliv návodem nebo doporučením známých, vše si můžete ověřit podle zákona 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu.

Kdy jít volit?

Volební místnosti budou v pátek 24.5 otevřeny od 14:00 do 22:00, v sobotu 25.5 pak od 8:00 do 14:00. Čeští voliči tak mají jako jediní v Evropské unii na výběr nových europoslanců dva dny.
Kam jít volit?

Volí se v místě trvalého bydliště v příslušné volební místnosti. V jiné volební místnosti lze volit pouze, pokud jste si vyřídili voličský průkaz.

Volební místnosti jsou většinou umístěny ve školách, v úředních budovách nebo v jiných městských budovách. Nejčastěji se jedna volební místnost tradičně opakuje v mnoha dalších volbách, na stejné místo tak chodíte volit poslance, senátory, starostu i krajské zastupitele, stejně jako prezidenta. Pokud výjimečně dojde ke změně místa, tak novou lokaci volební místnosti a její novou adresu byste měli najít na městském a obecním úřadě. 

Pokud si tedy nejste jistí, kde je vaše volební místnost, tak informace najdete na úředních místech vaší obce. Na místě by pak měla být volební místnost řádně označena. Informace o volebních místnostech můžete najít také na internetu, obvykle na stránkach vašeho města nebo obce.
Můžu volit ve volbách do Evropského parlamentu?

Volit do Evropského parlamentu mohou všichni občané, kteří nejpozději do druhého dne voleb dosáhnou věku 18 let. V Česku mohou volit občané jiných členských zemí, pokud zde mají zařízený trvalý nebo přechodný pobyt, a to alespoň po dobu 45 dnů.

Co potřebuji, a co naopak nutně nepotřebuji?

K volbám je nutné mít s sebou občanský průkaz nebo pas a v případě, že volíte mimo své trvalé bydliště i voličský průkaz. Naopak hlasovací lístky obdrží voliči prostřednictvím pošty nejpozději tři dny před začátkem voleb, tedy 21. května. Hlasovací lístky je možné si vyžádat i ve volební místnosti.

Jak správně odvolit?

Ve volební místnosti každý volič obdrží obálku, do které za plentou vloží hlasovací lístek té strany, které chce dát hlas. Do obálky je třeba vložit jen jeden lístek, jinak je hlas neplatný. Hlas je neplatný i v případě, kdy je vložen do jiné než předem určené obálky.

Voliči mají možnost využít preferenčních hlasů tak, že v hlasovacím lístku zakroužkují pořadové číslo kandidáta. Nejvýše lze zakroužkovat dva kandidáty, pokud je kroužků více, není na kroužky brán zřetel a lístek se hodnotí bez preferenčních hlasů. Pokud nekroužkujete, nepreferujete automaticky první dva kandidáty!

Do obálky rozhodně nevkládejte dva rozdílné hlasovací lístky, přestože se vám líbí dva kandidáti různých stran. Prostě si jednoho musíte vybrat.

Shrnutí a doporučený postup

  1. Ujasněte si koho chcete volit a uschovejte si volební lístek dané strany.
  2. Zakroužkujte přípádné kandidáty, které u dané strany preferujete (max. 2).
  3. Ujistěte se, že jdete do volební místnosti v místě trvalého bydliště, v pátek od 14:00 do 22:00, nebo v sobotu od 8:00 do 14:00.
  4. Nezapomeňte si vzít občanku nebo pas (a také ten volební lístek)!
  5. Pokud jste zapomněli volební lístek, řekněte si o něj u volební komise.
  6. Za plentou vložte samostatně vámi vybraný volební lístek do obálky, kterou obdržíte od volební komise!
  7. Zvažte volbu politické strany také s ohledem na zisk více než 5 % hlasů.
Nevíte koho volit? Můžete si přečíst rozhovory s lídry významných politických subjektů:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here